Behandlingerne sammensættes efter dine behov og min vurdering

Hver session starter med en lille snak om dig, hvordan du har det og hvilke problemer du kommer med. Jeg vil lytte til dig og stille spørgsmål og undersøge dig, så kan vi finde frem til den bedste behandling for dig. På de næste sider kan du læse lidt om de behandlingsmetoder jeg bruger og hvad de kan afhjælpe.

Fysiurgisk massage
Kranio Sakral Terapi
Børn og Kranio Sakral Terapi

Når jeg behandler

Jeg er sensitiv! Den sensitivitet bruger jeg til at give dig en god og dybdegående behandling. Jeg kan mærke, ikke bare de fysiske spændinger og myoser, men også de mere subtile spændinger – fysiske som psykiske spændinger. Det kan være en skævhed i rygraden, eller i kranieknoglerne, der skaber disse spændinger. Det kan også være en følelse, der skaber disse spændinger. Jeg “lytter” derfor meget i stilhed til det din krop fortæller mig. Jeg visualiserer også dine muskler, knogler og bindevæv når jeg behandler. Min behandling er langsom for bedre at kunne mærke dine behov. Det at lytte, visualisere og behandle langsomt gør, at jeg bedre kan finde frem til spændingerne. Jeg masser ikke på og borer mig ikke ned i musklerne uden at have mærket efter. Det betyder ikke, at jeg ikke kommer dybt ned. Tværtimod!  Jo mere man maser en muskel så det gør ondt, jo mere kan den spænde op. Hvis man derimod bearbejder musklen med opmærksom respekt , kommer man dybere ned i vævet og får løst op mere effektivt.
Din vejrtrækning har betydning for hvor godt du slapper af. Tag derfor gerne dybe vejrtrækninger under behandlingen. Jeg skal såmænd nok huske dig på det.

Jeg anbefaler

Hvor mange behandlinger der skal til, er meget forskelligt fra menneske til mennesker. Nogle mennesker har kun brug for 1 behandling og andre for flere. Det kan afhænge af arbejdsstillinger, sovestillinger eller problemstillinger i hverdagen. Det kan også afhænge af begrænsninger i bevægapparatet, sygdomme som ledgigt/slidgigt eller mentale udfordringer som stress eller andet. Det er noget vi taler sammen om når du kommer.
Når det drejer sig Kranio Sakral Terapi anbefaler jeg 2-3 behandlinger for at du kan mærke hvad det gør for dig. Gerne med 7-14 dages mellemrum. Derefter kan vi vurdere om der skal mere til eller om det er noget andet der skal til.
Ved Fysiurgisk massage er det altid godt med 2 på hinanden efterfølgende behandlinger med ca 1 uges mellemrum. Men her er det mere åbent hvad du har brug for. Kommer du udelukkende for at få en afslappende massage, er det jo et andet felt vi bevæger os i. Så tager vi den derfra.

Fysisk eller psykisk?

Hvad kom først – hønen eller ægget? Det er jo et svært spørgsmål. I mine øjne hænger de to ting sammen. Man kan ikke kun behandle det fysiske uden at tage hensyn til det psykiske og omvendt. Hvem har ikke prøvet at blive i dårlig humør, når smerterne fylder uoverskueligt meget i hverdagen? Og hvem får ikke ondt et eller andet sted i kroppen efter en længere periode med psykiske problemer – eksempelvis stress? I mine behandlinger giver jeg rum til helheden og behandler ud fra et holistisk synspunkt – at krop og sjæl hænger sammen.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at ringe og få en lille snak.

 

 

Ring op
Book en tid